KEEP Empowering People

Hieronder is meer over het programma KEEP Empowering People te lezen.

KEEP Empowering People®

Het gaat niet alléén om het bereiken van de eindbestemming, ook om de reis er naar toe....

Uitgangspunt

Uw succes als ondernemer wordt in belangrijke mate bepaald door hoe anderen uw visie delen en er naar handelen. Toewijding, loyaliteit en een voorbeeldfunctie bekleden zijn hierbij van essentieel belang.

Uw succes als leidinggevende wordt in belangrijke mate bepaald door de perceptie die anderen hebben over de manier waarop u leiding geeft. Wat bepaalt of een leidinggevende weet te motiveren, te stimuleren en anderen maximaal laat presteren? Het zijn de leidinggevenden, die het respect en vertrouwen krijgen die succesvoller zijn dan anderen.

KEEP Empowering People® is het enige online programma waarin alle managementstijlen, stijlen van medewerkers én managementvaardigheden worden gecombineerd. Daarnaast krijgt u levenslang toegang tot een online applicatie met daarbij een persoonlijk assessmenttool.

Doelstelling

Het doel van het programma KEEP Empowering People® is ondernemers en leidinggevenden in hun communicatie en samenwerking met collega's, medewerkers en overige belanghebbenden, zowel individueel als in teamverband, significant beter te laten presteren.

Om bovenstaande doelstelling te realiseren worden de volgende programmaonderdelen besproken die daarna direct, interactief in de eigen praktijk kunnen worden toegepast.

- Assessments met zowel een 360’-feedback als selfassessment.
- Uw managementstijl en competentieprofiel.
- Uw empathie en flexibiliteit in leiding geven.
- Online applicatie en assessments van anderen.
- Beleid en beleidsoverdracht naar medewerkers.
- Motiveren en stimuleren van medewerkers.
- Coachen en begeleiden van medewerkers 'on the job'.
- Mentoring volgens GROW(s).
- Beoordelingsgesprekken voeren.
- Leiden van een overleg.
- Delegeren.
- Gesprekken voorbereiden en structureren.
- Wervend presenteren.
- Onderhandelingsvaardigheden.

Aanpak en werkwijze

De start

Nadat u online heeft ingeschreven en betaald ontvangt u direct uw inloggegevens voor het programma. Ook ontvangt u een link die u naar 3 tot 5 bekenden van u mailt. Zij vullen over u een vragenlijst in die geautomatiseerd wordt verwerkt. Hierna ontvangt u uw uitslag en verdere toegang tot het programma.

De toepassing

Nadat u uw uitslag heeft doorgenomen heeft u inzicht hoe u overkomt op anderen. Daarnaast krijgt u ook inzicht in uw empathie en flexibiliteit zoals anderen dit bij u ervaren. Tot slot ontvangt u ook een overzicht van uw sterktes en aandachtsgebieden in leidinggeven. In dit overzicht is aangegeven waar u aan kunt werken om u zelf te verbeteren in leiding geven.
U kunt ook gebruik maken van het digitaal naslagwerk met daarin vele tips met betrekking tot leiding geven. En u ontvangt de online applicatie waarmee u van anderen een assessment kunt maken. Hierdoor kunt voortaan al uw gesprekken voorbereiden of evalueren.

Levenslang gebruik

U kunt onbeperkt gebruik blijven maken van uw online account. Als er nieuwe onderwerpen met betrekking tot het programma worden gepubliceerd worden de kosteloos aan u ter beschikking gesteld.

Uniek

De online applicatie is uniek! Waarom...?

- Het beeld dat anderen van u hebben geldt als uitgangspunt. (In tegenstelling tot testen waarbij deelnemers zelf de vragenlijst invullen).
- De uitslag geeft u een valide beeld over hoe u overkomt op anderen. (In tegenstelling tot het typeren of kleuren van mensen).
- U krijgt naast uw stijl ook inzicht in uw empathie en flexibiliteit zoals anderen dat ervaren. (In tegenstelling tot alleen de communicatiestijl).
- U krijgt een persoonlijke schriftelijke feedback over uw kwaliteiten in relatie tot uw functie. (In tegenstelling tot algemene tips).
- U heeft de inhoud van de training online blijvend tot uw beschikking. (In tegenstelling tot alleen een boekwerk).
- Maar het echte geheim zit hem in de online applicatie waarmee u voortaan al uw gesprekken kunt voorbereiden!

Wat levert het u als leidinggevende op?

U zult uw gesprekken veel doelgerichter voorbereiden waardoor u sneller tot afspraken en resultaten komt. Doordat u veel beter aansluit bij uw gesprekspartner zal de verstandhouding en samenwerking verbeteren waardoor verantwoordelijkheden eerder worden gedeeld. U zult uw visie en argumenten gerichter onder de aandacht kunnen brengen waardoor ook minder conflicten en discussies ontstaan over het gevoerde beleid. Doordat u meer vanuit het perspectief van de ander, de strategie en de organisatie spreekt zullen anderen u als betrouwbaar en ter zake deskundig zien.

Wat levert KEEP Empowering People® een organisatie op? Wat is Return on Investment?

Voor organisaties geldt dat zij hun leidinggevenden sterk aan zich binden. De werknemerstevredenheid zal hoger zijn doordat leidinggevenden veel gerichter leiding geven. Eerder opgedane kennis en vaardigheden zullen opnieuw worden benut. Door het inzetten van de online applicatie leren de deelnemers iedere dag opnieuw, in en van de praktijk waardoor het programma borgt. Organisaties besparen ten opzichte van traditionele 'management-trainingen' erg veel tijd, kosten en 'man-dagen'. Het programma biedt HR en management een gedragen instrument voor werving en selectie, coaching en loopbaanontwikkeling van medewerkers.

Investering

Het gehele programma kost éénmalig €250 per persoon en is levenslang te gebruiken. Voor deelname klikt u onderaan op 'inschrijven'.

 

Inschrijven Terug naar alle programma's