Over ons

Hieronder is meer over ons te lezen.

Wij... professionals met KEEP

We grow by helping professionals and create value through talented people

Succes in communicatie en samenwerking wordt sterkt bepaald door hoe mensen op elkaar overkomen. Hierbij zijn vertrouwen en respect de belangrijkste bouwstenen voor langdurige relaties. Wij helpen professionals bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en willen hen helpen succesvol te zijn in hun carrière. Zo dragen wij bij aan het realiseren van hun ambities. Professionals kunnen via ons online platform trainingen volgen op het gebied van leiding geven, verkopen, adviseren, samenwerken en solliciteren.Wie zijn wij

KEEP Company Coaching bv

Wij trainen, ontwikkelen en adviseren organisaties, hun werknemers en studenten op bestuurlijk, leidinggevend en uitvoerend niveau. Wij zijn actief in diverse sectoren en gespecialiseerd in management-, commerciële-, advies-, klantgerichtheid- en sollicitatievaardigheden. Onze expertise is erop gericht om mensen, uitgaande van hun kwaliteiten en competenties, zo te ondersteunen dat zij met een minimale belasting in tijd en geld maximaal rendement halen uit hun opleiding, training of begeleiding. Met de online programma's van KEEP Professional® en de training KEEP Connecting People® ondersteunen wij ruim 25 jaar succesvol de carrières van onze deelnemers.Onze Waarden

Be passionate, act innovative and show excellence

Wij zijn relatie, netwerk en service gedreven. Wij zien de uitdagingen van professionals als die van ons. Wij willen professionals altijd en overal ondersteunen. Wij zijn progressief en reageren snel om te kunnen anticiperen op nieuwe trends en behoeften bij professionals. Wij staan open en zoeken constant manieren om de ervaringen van professionals te ondersteunen, te verbeteren en te delen. Wij werken graag met anderen die ons enthousiasme delen. Onze ambitie is om onze programma's "de standaard" te laten zijn voor professionals. Wij eisen van onszelf kwaliteit bij alles wat we doen. Wij voegen het beste uit de markt toe om constant de kwaliteit en de ervaringen te verbeteren.Visie, missie en strategie

Kansen en knelpunten in communicatie

Organisaties worden blijvend beïnvloed door hun omgeving. Overnames, marktwerking, reorganisaties en bedrijfsculturen bieden zowel kansen als knelpunten. Veranderende arbeidsomstandigheden en arbeidstijden in combinatie met mobiliteitsvraagstukken vragen om communicatie-optimalisatie. Verschillen in sociale ontwikkeling, maatschappelijke en culturele achtergrond van mensen zijn van invloed op communicatie en samenwerking. Ontwikkelingen voegen intensiteit en complexiteit toe aan de in- en externe communicatie. Hierdoor is de communicatie direct van invloed op de perceptie, en daarmee op het succes van mensen en organisaties.

Wij verwachten dat mensen en organisaties steeds méér bereid zijn tot communicatie en samenwerking, zeker als dit leidt tot onderling vertrouwen en respect. Gedrag, houding, competenties, vaardigheden en communicatie verdienen daarom blijvend aandacht. Mensen en organisaties zullen ook via training blijven ontwikkelen en in zichzelf en hun medewerkers blijven investeren.

Wij gaan er vanuit dat persoonlijk en zakelijk succes van mensen en organisaties in belangrijke mate wordt bepaald door de perceptie die anderen van hen hebben. Fundamenteel hierbij is het vermogen vertrouwen van anderen te winnen en te behouden. Het essentiële element dat succes bepaalt in iedere langdurige relatie of het nu gaat om privézaken, samenwerken, leiden, verkopen, klantgerichtheid of adviseren, is het vertrouwen tussen organisaties en de mensen die erbij betrokken zijn. Technologische vooruitgang en internet zijn hierbij een belangrijke schakel in communicatie en sociale ontwikkeling. Wij willen mensen in relatie tot hun taak, rol of functie, door training ondersteunen in communicatie en samenwerking met anderen.

Bij onze aanpak volgen de deelnemers in eerste instantie een van de online programma's van KEEP Professional®. www.keepprofessional.com. Hierna kan een deelnemer de keuze maken zich verder te ontwikkelen zonder begeleiding. Indien gewenst kan een (groep) deelnemer(s) er ook voor kiezen om op basis van de uitslag van het assessment, de bestudering van het digitale naslagwerk en het gebruik van de online applicatie de tweedaagse training KEEP Connecting People® te volgen. Uitgangspunt hierbij is dat deze training wordt verzorgd door trainers uit de organisatie van de deelnemer(s) zelf.KEEP Professional®

De programma's, gebaseerd op sociale stijlen, zijn ontwikkeld door en voor professionals in samenwerking met KEEP Company Coaching bv. De primaire vraag was of er een online trainingsprogramma kon worden ontwikkeld waarmee professionals:

-inzicht krijgen in hun gedrag en zich persoonlijk en professioneel verder kunnen ontwikkelen.
-hun gesprekken significant beter voeren op basis van waarneembaar gedrag en vertrouwen.
-beter samenwerken en leren omgaan met weerstand tijdens gesprekken.

Secundair moest het programma:

-voor alle professionals op alle niveau's, online, altijd en overal kunnen worden ingezet.
-door de deelnemers hun gehele carrière kunnen worden gebruikt.Vijf uitgangspunten

-succes in communicatie en samenwerking wordt voor een groot deel bepaald door hoe je overkomt op anderen.
-versterk de sterke punten in je gedrag, onderken je zwakkere.
-oordeel niet over anderen, respecteer dat zij anders zijn dan jij.
-iedereen is anders, behandel ze daarom anders.
-het gaat er niet om jezelf te veranderen, wel om voor de duur van een gesprek je gedrag en argumentatie aan te passen.Online accounts

Bij het aanschaffen van een online account kan je kiezen uit vier mogelijkheden (type):

-KEEP Improving Sales®: voor het ontwikkelen van commerciële vaardigheden
-KEEP Empowering People®: voor het ontwikkelen van managementvaardigheden
-KEEP Developing Skills®: voor het ontwikkelen van communicatievaardigheden
-Likie: voor het ontwikkelen van sollicitatievaardighedenVoor verdieping bestaat de mogelijkheid om de training KEEP Connecting People® te volgen

De training duurt twee dagen, de kosten zijn €1.000 ex btw per deelnemer en een online account moet vooraf zijn aangeschaft.Whitepaper: Sociale Stijlen versus DISC en MBTI

Wat is het verschil tussen persoonlijkheid en Sociale Stijl? Dit is een veel voorkomende vraag. Meer specifiek willen mensen weten hoe ze Sociale Stijlen kunnen vergelijken met populaire persoonlijkheidsprofielen zoals DISC en de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). DISC en MBTI zijn ontworpen om psychologische voorkeuren te meten in hoe mensen de wereld om hen heen waarnemen en beslissingen nemen, gebaseerd op het theoretische werk van Carl Jung.

Er zijn meerdere belangrijke verschillen tussen DISC, MBTI en Sociale Stijlen. Ten eerste zijn DISC, MBTI en Sociale Stijlen gebaseerd op verschillende theoretische modellen. DISC en MBTI zijn gebaseerd op de persoonlijkheidstheorie van Carl Jung, terwijl Sociale Stijlen gebaseerd zijn op gedragspsychologie. DISC en MBTI focussen op persoonlijkheidstypen en individuele voorkeuren, terwijl Sociale Stijlen gedragspatronen beschrijven.

Alle drie modellen zijn uitgebreid onderzocht en zijn tientallen jaren praktisch bruikbaar gebleken. De modellen hebben betrekking op verschillende aspecten: DISC en MBTI op intrapersoonlijk functioneren en Sociale Stijlen op interpersoonlijk functioneren. DISC en MBTI zijn gericht op interne gedachten en gevoelens, Sociale Stijlen is gericht op sociale relaties. Zowel DISC als MBTI bieden intrapersoonlijk inzicht in iemands persoonlijkheidsvoorkeuren. Sociale Stijlen geeft interpersoonlijk inzicht in hoe anderen het gedrag van een persoon bekijken.

Dit onderscheid is duidelijk in de manier waarop de drie meetsystemen werken. DISC en MBTI zijn zelfrapportagemiddelen, terwijl Sociale Stijlen wordt aangeboden als een multi-rater (360° feedback) instrument waarbij waarnemingen van anderen essentieel zijn. De nadruk op intrapersoonlijk begrip van persoonlijkheid (DISC / MBTI) versus interpersoonlijk bewustzijn van gedrag (Sociale Stijlen) is een belangrijk verschil tussen de drie modellen. Een ander belangrijk onderscheid betreft empathie, flexibiliteit en veelzijdigheid, onderdelen van het profiel van Sociale Stijlen die de interpersoonlijke effectiviteit meten. Elk van deze elementen biedt informatie over persoonlijk gedrag en hoe de interpersoonlijke effectiviteit te verbeteren.

Er zijn enkele oppervlakkige overeenkomsten in hoe DISC, MBTI en Sociale Stijlen worden gerapporteerd. Het zijn vaak deze overeenkomsten die mensen ertoe brengen te vragen naar het verband tussen Sociale Stijlen, DISC en MBTI. DISC beschrijft 4 kleuren en MBTI beschrijft 16 verschillende typen. Toevallig beschrijft Sociale Stijlen ook 16 onderscheidende stijlen; Individuen zijn echter onderverdeeld in vier brede stijlen, elk met vier subkwadranten. De subkwadranten beschrijven subtiele verschillen binnen elk van de vier stijlen.

Er zijn ook enkele karakteristieke overeenkomsten tussen DISC, MBTI en sociale stijlen. Blauw (DISC) en het INTJ-type (MBTI) zijn bijvoorbeeld in sommige opzichten vergelijkbaar met de analytische sociale stijl. Alle drie zijn logisch, georganiseerd, methodisch en kritisch. De analytische persoon houdt zijn gedachten intern, is nauwkeurig, beheerst de emoties en moet de problemen logisch analyseren voordat hij beslissingen neemt. Deze beschrijvingen zijn vergelijkbaar met de blauwe en INTJ-beschrijvingen. Het fundamentele onderscheid tussen deze beschrijvingen is dat Sociale Stijlen zijn afgeleid van de perceptie door mensen van het uiterlijke gedrag van een ander persoon, terwijl DISC- en MBTI-typen zijn afgeleid van zelfperceptie van behoeften en voorkeuren. Dit is een belangrijk onderscheid, omdat interne voorkeuren en intenties niet altijd gerelateerd zijn aan gedrag zoals gezien en geïnterpreteerd door anderen. Een blauw of een INTJ-type kan worden gezien als analytisch of iedere andere stijl.

DISC/MBTI en Sociale Stijlen beschrijven twee verschillende aspecten van een persoon. Samen geven ze een gedetailleerder beeld van de persoon dan beide alleen kunnen. Een kritisch verschil tussen Sociale Stijlen en DISC/MBTI is het vermogen van deelnemers om de concepten van elk model te begrijpen en toe te passen. Het Sociale Stijlen-trainingsmodel is eenvoudiger te begrijpen en te gebruiken dan DISC of MBTI. Sociale Stijlen zijn het meest effectief om te begrijpen hoe anderen ons zien, en ook om te begrijpen hoe je het meest effectief met anderen kunt communiceren op basis van hun stijlen.