Nieuws

Hieronder is actuele informatie te vinden.

In verband met corona zullen tot en met 30-06-2021 geen open trainingen worden verzorgd.

Werktijden zijn van 9.00 tot 16.30 uur

Het deelnametarief is €550 ex btw per deelnemer, inclusief uitgebreide lunch, koffie, thee en versnaperingen.

LET OP: Heeft u een keycard ontvangen of heeft u via www.keepprofessional.com reeds €200 online betaald, dan bedraagt het restbedrag €350 ex btw.

===================================

Whitepaper: Sociale Stijlen versus DISC en MBTI


Wat is het verschil tussen persoonlijkheid en Sociale Stijl? Dit is een veel voorkomende vraag. Meer specifiek willen mensen weten hoe ze Sociale Stijlen kunnen vergelijken met populaire persoonlijkheidsprofielen zoals DISC en de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). DISC en MBTI zijn ontworpen om psychologische voorkeuren te meten in hoe mensen de wereld om hen heen waarnemen en beslissingen nemen, gebaseerd op het theoretische werk van Carl Jung.

Er zijn meerdere belangrijke verschillen tussen DISC, MBTI en Sociale Stijlen. Ten eerste zijn DISC, MBTI en Sociale Stijlen gebaseerd op verschillende theoretische modellen. DISC en MBTI zijn gebaseerd op de persoonlijkheidstheorie van Carl Jung, terwijl Sociale Stijlen gebaseerd zijn op gedragspsychologie. DISC en MBTI focussen op persoonlijkheidstypen en individuele voorkeuren, terwijl Sociale Stijlen gedragspatronen beschrijven.

Alle drie modellen zijn uitgebreid onderzocht en zijn tientallen jaren praktisch bruikbaar gebleken. De modellen hebben betrekking op verschillende aspecten: DISC en MBTI op intrapersoonlijk functioneren en Sociale Stijlen op interpersoonlijk functioneren. DISC en MBTI zijn gericht op interne gedachten en gevoelens, Sociale Stijlen is gericht op sociale relaties. Zowel DISC als MBTI bieden intrapersoonlijk inzicht in iemands persoonlijkheidsvoorkeuren. Sociale Stijlen geeft interpersoonlijk inzicht in hoe anderen het gedrag van een persoon bekijken.

Dit onderscheid is duidelijk in de manier waarop de drie meetsystemen werken. DISC en MBTI zijn zelfrapportagemiddelen, terwijl Sociale Stijlen wordt aangeboden als een multi-rater (360° feedback) instrument waarbij waarnemingen van anderen essentieel zijn. De nadruk op intrapersoonlijk begrip van persoonlijkheid (DISC / MBTI) versus interpersoonlijk bewustzijn van gedrag (Sociale Stijlen) is een belangrijk verschil tussen de drie modellen. Een ander belangrijk onderscheid betreft empathie, flexibiliteit en veelzijdigheid, onderdelen van het profiel van Sociale Stijlen die de interpersoonlijke effectiviteit meten. Elk van deze elementen biedt informatie over persoonlijk gedrag en hoe de interpersoonlijke effectiviteit te verbeteren.

Er zijn enkele oppervlakkige overeenkomsten in hoe DISC, MBTI en Sociale Stijlen worden gerapporteerd. Het zijn vaak deze overeenkomsten die mensen ertoe brengen te vragen naar het verband tussen Sociale Stijlen, DISC en MBTI. DISC beschrijft 4 kleuren en MBTI beschrijft 16 verschillende typen. Toevallig beschrijft Sociale Stijlen ook 16 onderscheidende stijlen; Individuen zijn echter onderverdeeld in vier brede stijlen, elk met vier subkwadranten. De subkwadranten beschrijven subtiele verschillen binnen elk van de vier stijlen.

Er zijn ook enkele karakteristieke overeenkomsten tussen DISC, MBTI en sociale stijlen. Blauw (DISC) en het INTJ-type (MBTI) zijn bijvoorbeeld in sommige opzichten vergelijkbaar met de analytische sociale stijl. Alle drie zijn logisch, georganiseerd, methodisch en kritisch. De analytische persoon houdt zijn gedachten intern, is nauwkeurig, beheerst de emoties en moet de problemen logisch analyseren voordat hij beslissingen neemt. Deze beschrijvingen zijn vergelijkbaar met de blauwe en INTJ-beschrijvingen. Het fundamentele onderscheid tussen deze beschrijvingen is dat Sociale Stijlen zijn afgeleid van de perceptie door mensen van het uiterlijke gedrag van een ander persoon, terwijl DISC- en MBTI-typen zijn afgeleid van zelfperceptie van behoeften en voorkeuren. Dit is een belangrijk onderscheid, omdat interne voorkeuren en intenties niet altijd gerelateerd zijn aan gedrag zoals gezien en geïnterpreteerd door anderen. Een blauw of een INTJ-type kan worden gezien als analytisch of iedere andere stijl.

DISC/MBTI en Sociale Stijlen beschrijven twee verschillende aspecten van een persoon. Samen geven ze een gedetailleerder beeld van de persoon dan beide alleen kunnen. Een kritisch verschil tussen Sociale Stijlen en DISC/MBTI is het vermogen van deelnemers om de concepten van elk model te begrijpen en toe te passen. Het Sociale Stijlen-trainingsmodel is eenvoudiger te begrijpen en te gebruiken dan DISC of MBTI. Sociale Stijlen zijn het meest effectief om te begrijpen hoe anderen ons zien, en ook om te begrijpen hoe je het meest effectief met anderen kunt communiceren op basis van hun stijlen.