Likie

Hieronder is meer over het programma Likie te lezen.

Likie

Maximaal invloed hebben op het succes van uw sollicitatiegesprekken....

Uitgangspunt

Als u solliciteert, dan wilt u zelf bepalen dat u succesvol bent en dat uw sollicitatiegesprek gaat zoals u dat wilt. U weet dat het succes van uw sollicitatiegesprek sterk afhangt van hoe u overkomt op degene met wie u het gesprek voert en hoe zij over u oordelen. U weet ook dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek als uw CV of sollicitatiebrief positief wordt beoordeeld.

Veranderende economische omstandigheden, wetgeving, strategische keuzes en reorganisaties zijn nadrukkelijk van invloed op uw arbeidskansen en arbeidszekerheid. Uiteraard zijn ook opleiding, ervaring, sociale ontwikkeling, maatschappelijke en culturele achtergrond van invloed op jouw kansen op de arbeidsmarkt. Als u beter wilt worden in het voeren van sollicitatiegesprekken en het schrijven van sollicitatiebrieven dan is Likie echt een training voor u.

Het is praktisch, individueel, snel toe te passen in uw eigen situatie en onafhankelijk van opleiding of ervaring. Daarbij komt dat het programma, in vergelijking tot andere vormen van ondersteuning, weinig tijd kost en zeer goedkoop is.

Likie is het enige online programma waarin alle sollicitatiestijlen, stijlen van anderen én gespreksvaardighedenvaardigheden worden gecombineerd. Daarnaast krijgt u levenslang toegang tot een online applicatie met daarbij een persoonlijk assessmenttool.

Doelstelling

Het doel is helder en eenduidig; U zo snel mogelijk aan de gewenste baan helpen. Met het programma Likie leert u op basis van uw eigen sollicitatiestijl een groot aantal vaardigheden om uw communicatie aantoonbaar te verbeteren. U leert uw gesprekken beter voor te bereiden, effectiever te voeren en te evalueren,

Om bovenstaande doelstelling te realiseren worden de volgende programmaonderdelen besproken die daarna direct, interactief in de eigen praktijk kunnen worden toegepast.

- Assessments met zowel een 360’-feedback als selfassessment.
- Uw sollicitatiestijl en competentieprofiel.
- Uw empathie en flexibiliteit tijdens sollicitatiegesprekken.
- Online applicatie en assessments van anderen.
- Omgaan met bezwaren en weerstand in gesprekken.
- Gericht argumenteren.
- Het winnen en behouden van vertrouwen.
- Gesprekken voorbereiden en structureren.
- Wervend presenteren.
- Het schrijven van een onderscheidende sollicitatiebrief.

Aanpak en werkwijze

De start

Nadat u online heeft ingeschreven en betaald ontvangt u direct uw inloggegevens voor het programma. Ook ontvangt u een link die u naar 3 tot 5 bekenden van u mailt. Zij vullen over u een vragenlijst in die geautomatiseerd wordt verwerkt. Hierna ontvangt u uw uitslag en verdere toegang tot het programma.

De toepassing

Nadat u uw uitslag heeft doorgenomen heeft u inzicht hoe u overkomt op anderen. Daarnaast krijgt u ook inzicht in uw empathie en flexibiliteit zoals anderen dit bij u ervaren. Tot slot ontvangt u ook een overzicht van uw sterktes en aandachtsgebieden in uw sollicitatiegesprekken. In dit overzicht is aangegeven waar u aan kunt werken om u te verbeteren.
U kunt ook gebruik maken van het digitaal naslagwerk met daarin vele tips met betrekking tot solliciteren. En u ontvangt de online applicatie waarmee u van anderen een assessment kunt maken. Hierdoor kunt voortaan al uw gesprekken voorbereiden of evalueren.

Levenslang gebruik

U kunt onbeperkt gebruik blijven maken van uw online account. Als er nieuwe onderwerpen met betrekking tot het programma worden gepubliceerd worden de kosteloos aan u ter beschikking gesteld.

Uniek

De online applicatie is uniek! Waarom...?

- Het beeld dat anderen van u hebben geldt als uitgangspunt. (In tegenstelling tot testen waarbij deelnemers zelf de vragenlijst invullen).
- De uitslag geeft u een valide beeld over hoe u overkomt op anderen. (In tegenstelling tot het typeren of kleuren van mensen).
- U krijgt naast uw stijl ook inzicht in uw empathie en flexibiliteit zoals anderen dat ervaren. (In tegenstelling tot alleen de communicatiestijl).
- U krijgt een persoonlijke schriftelijke feedback over uw kwaliteiten in relatie tot solliciteren. (In tegenstelling tot algemene tips).
- U heeft de inhoud van de training online blijvend tot uw beschikking. (In tegenstelling tot alleen een boekwerk).
- Maar het echte geheim zit hem in de online applicatie waarmee u voortaan al uw gesprekken kunt voorbereiden!

Wat levert het u op?

U kunt uw gesprekken gestructureerd voorbereiden en evalueren waardoor deze effectiever zullen zijn. U zult merken dat u sneller het vertrouwen van de ander wint en u dat sollicitatiegesprekken prettiger verlopen. U zult zich meer geaccepteerd en gerespecteerd voelen waardoor de verstandhouding in het gesprek verbetert. U krijgt meer gelegenheid om vragen te stellen én uzelf, uw kwaliteiten en competenties onder de aandacht te brengen. U zult bij de ander een oprechte, betrouwbare en deskundige indruk achterlaten.

Investering

Het gehele programma kost éénmalig €200,- exclusief btw per persoon en is levenslang te gebruiken. Voor deelname klikt u onderaan op 'inschrijven'.

Hieronder ziet u een voorbeeld feedback van Likie

Beste Jan Peter van Keep,

Vast staat dat het succes van je sollicitatiegesprek en daarmee de kans om aangenomen te worden voor een baan, sterk afhangt van de manier waarop je in je gesprek op anderen overkomt. Deze feedback beschrijft hoe je overkomt, jouw Sociale stijl.

Je Sociale stijl wordt bepaald door: je Communicatiestijl, je Empathie en je Flexibiliteit.

De uitslag beschrijft hoe je overkomt op anderen en niet hoe je bent. Er is geen goede of slechte stijl, ook komen bepaalde stijlen niet vaker voor in bepaalde functies.
Stel jezelf tijdens het lezen steeds de vraag: welke consequenties heeft mijn stijl voor het succesvol voeren van sollicitatiegesprekken en daarmee op het krijgen van een baan!

Je bent iemand die in sollicitatiegesprekken meegaand en expansief/mensgericht overkomt. Je bent iemand met een inschikkelijke, luisterende stijl die anderen accepteert zoals zij zijn en moeite doet om door hen geaccepteerd te worden. Je besteedt veel tijd aan het onderhouden van zakenrelaties bij het zoeken naar een geschikte vacature. Hierbij neem je de tijd om vooral ook aangenaam te zijn voor de ander.

Je meet je persoonlijke waarde van je loopbaan door de mate waarin je in je werk aandacht schenkt aan anderen. Hierbij beoordeel je anderen op hun vermogen jou en anderen te begrijpen en naargelang hun emotionele warmte. In sollicitatiegesprekken zul je vooral de relatie met anderen en hun gevoelens als uitgangspunt nemen voor je sollicitatie.
Tijdens je gesprekken is de factor tijd voor jou niet dwingend. Hierbij geef je de voorkeur aan, eerder informele besprekingen met betrekking tot de vacature die mogelijk lang kunnen duren.
In sollicitatiegesprekken met meerdere mensen word je ervaren als iemand die voor eenieder tijd neemt, waarbij je luistert naar anderen en interesse toont in zaken vanuit het verleden, het heden en open staat voor ideeën binnen een vacature in de toekomst. Anderen kunnen in jou een nuttig klankbord vinden om over hun ideeën en problemen te spreken.

Je oriëntatie tijdens je sollicitatiegesprekken is vooral gericht op mensen waar je binnen je functie mee moet samenwerken.
Hierdoor word je ervaren als een goede teamspeler die in de groep collega’s graag coacht of suggesties aan de hand doet.
Ook indien je zelf, door een collega’s of leidinggevende begeleid wordt, ziet u dit graag in de vorm van het over en weer aandragen en bespreken van suggesties. Bij het adviseren van anderen geef je er de voorkeur aan vooral het ‘waarom, van je ideeën of meningen te bespreken.

Tijdens je sollicitatiegesprekken moet je vaak meerdere besluiten nemen.
Hierbij kan het gaan om zaken als inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden maar bijvoorbeeld ook werksfeer en reistijden. Bij het nemen van besluiten ben je liever samen met anderen en houd je rekening met welke consequenties dit heeft voor je sociale omgeving waar je zelf deel van uit maakt.
Dit maakt dat je op anderen over kunt komen als iemand die te nadrukkelijk rekening houdt met anderen, aarzelt tijdens het nemen van beslissingen of zelfs als besluiteloos wordt gezien.

Voor wat betreft je vaardigheid in het opbouwen van vertrouwen en het beargumenteren waarom jij de geschikte kandidaat bent voor een functie is acceptatie je sterkste punt.
Je bent iemand die anderen in hun waarde laat en hen accepteert zoals zij zijn. Je zwakke punt in het opbouwen van vertrouwen is congruentie; direct je mening uitspreken.
Om congruentie te tonen kun je je mening onomwonden uitspreken. Ook wat vaker nee zeggen kan een mogelijkheid zijn.
Je meer richten op de taken en de voor je zelf geldende doelstellingen dan op anderen in je directe omgeving zal je in je sollicitatiegesprekken zeker helpen.

Indien je het succes van je sollicitatiegesprekken, en daarmee de slagingskans op het krijgen van een baan wil vergroten, zul je naast je sterke punten nog kunnen groeien door in de gesprekken het initiatief te nemen en richting te geven aan anderen. Ook kun je je meer focussen op je eigen persoonlijke doelen en belangen en meer je eigen gesprekstijd plannen.

Empathie

Empathie is een ander woord voor inlevingsvermogen: de vaardigheid van iemand om zich in te leven of te verplaatsen in de gevoelens van anderen. Indien je empathie toont, wordt je over het algemeen ervaren als iemand die oprecht geïnteresseerd is de ander te leren kennen, goed kan luisteren, niet alleen naar de inhoud maar ook naar de gevoelens daarbij.
Indien je empathisch overkomt wordt je ervaren als betrokken en betrouwbaar.

Je scoort voor empathie hoog tot zeer hoog.

Op dit niveau kom je in je gesprekken over als iemand die zich werkelijk in anderen en de situatie kan verplaatsen zonder daarbij de objectiviteit uit het oog te verliezen. Anderen ervaren je als iemand bij wie zij in sollicitatiegesprekken merken dat je hen begrijpt.
Je wordt gezien als iemand die zeer goed kan luisteren, bij wie anderen hun vragen en eisen voor wat betreft het goed functioneren binnen een vacature kwijt kunnen. Ook wordt je gezien als iemand die eigen, voor hen relevante ervaringen, wil delen. Dit maakt dat je toont de anderen te aanvaarden zoals zij zijn zonder daar neerbuigend over te doen.
Voor anderen kom je over als betrouwbaar, ruimdenkend en prettig in de omgang.

Ondanks je hoge mate van empathie schuilt hier ook een gevaar in.
Te empathisch gedrag in sollicitatiegesprekken kan namelijk betekenen dat je de effectiviteit van je eigen handelen uit het oog verliest en dat je ‘goedheid’ op termijn voor anderen een verworven recht wordt. Zij zullen dan mogelijk eisen aan je stellen die voor het vervullen van een vacature niet reëel zijn.

Flexibiliteit

Flexibiliteit in sollicitatiegesprekken is de mate waarin je, in je gedrag, je aanpast aan de stijl (de behoeften) van je gesprekspartners en/of de situatie waarin je je bevindt.

Flexibiliteit wordt door anderen ervaren door de onderstaande gedragingen:


-Open staan voor veranderingen of meningen van anderen.

-De bereidheid tonen een compromis te willen sluiten.

-Bereid zijn uitgangspunten te delen in plaats van een standpunt te verdedigen.

-Redelijk zijn in het beoordelen van de argumenten van de ander.

-Anderen ook tegemoet komen in hun belangen.

-Ruime opvatting tonen in verschillende en nieuwe zaken.

-De bereidheid tonen de eigen stijl voor de duur van het gesprek los te laten en anderen tegemoet te komen in zijn/haar stijl.

Juist je flexibiliteit in je gesprekken bepaalt of je het vertouwen weet te winnen van anderen en daarmee hun bereidheid jou een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Hierdoor is flexibiliteit erg bepalend voor je succes in sollicitatiegesprekken.

Je scoort voor flexibiliteit gemiddeld tot relatief hoog.

Je komt op anderen over als iemand die behoorlijk tegemoet komt aan de behoeften van anderen en de organisatie waarbinnen je solliciteert. Dit betekent dat je in je gedrag geruststellend over zult komen. Ook dat anderen je als betrouwbaar zullen ervaren en daardoor relatief open met jou over zaken willen spreken.
Anderen ervaren je als zakelijk sympathiek, als iemand die het weinig energie kost met anderen om te gaan. Dit kan ertoe leiden dat anderen je in principe relatief makkelijk benaderen voor een baan.

Indien je je flexibiliteit in het belang van het krijgen van een baan wilt verhogen zal je je verder moeten ontwikkelen in de omgang met meer taakgerichte stijlen. Dit betekent dat je niet vanuit je gevoel maar vooral ook vanuit ratio zaken moet kunnen bespreken. Het op inhoud voorbereiden en deze voorbereiding ook tonen en bespreekbaar maken zal je in het succesvol voeren van gesprekken zeker helpen.

Sterktes en zwaktes

In dit overzicht staan beschrijvingen van sterktes en zwaktes in gedrag gebaseerd op je stijl. Het overzicht is bedoeld om je een handvat te bieden voor verdere zelfontplooiing. Hierbij hoeft niet alles specifiek op jou persoonlijk van toepassing te zijn! Voor jouw gemak staat achter ieder onderwerp (tussen haakjes) een specifieke vaardigheid waar je aandacht aan kunt geven om het genoemde onderwerp nog verder te verbeteren.

Anderen motiveren
  • Sterktes: Motiveert anderen voor hun relatie met, en service naar anderen, organiseert team gebonden bijeenkomsten (overleg voeren)
  • Zwaktes: Kan te vriendelijk overkomen, is te weinig zakelijk, concreet en consequent naar anderen (motiveren van anderen)
Wensen, eisen en behoeftes bepalen
  • Sterktes: Stelt veel vragen, luistert aandachtig en toont begrip (interviewvaardigheden)
  • Zwaktes: Checkt te weinig of de informatie volledig is, kan te sympathiek en gevoelig overkomen (gespreksvoorbereiding)
Voorstellen effectief presenteren en beargumenteren
  • Sterktes: Bespreekt zaken rustig, in samenspraak met anderen en volgt de eigen intuïtie (argumentatievaardigheden)
  • Zwaktes: Kan ongestructureerd, lang van stof overkomen en zich te veel laten leiden (afsluitvaardigheden)
Omgang met bezwaren
  • Sterktes: Wil meewerken, begrijpt het gedrag van anderen en (her)overweegt eerdere voorstellen (assertiviteit tonen)
  • Zwaktes: Kan passief worden, anderen erbij betrekken en te snel verontschuldigingen aanbieden (onderhandelingsvaardigheden)

 

Inschrijven Terug naar alle programma's