KEEP Developing Skills

Hieronder is meer over het programma KEEP Developing Skills te lezen.

KEEP Developing Skills

Betere samenwerking, klantgerichte communicatie en sneller resultaat....

Uitgangspunt

Vast staat dat er binnen organisaties een feitelijke schat aan competenties, vaardigheden en kennis aanwezig is. Het succes van het maximaal delen en verankeren van deze kennis hangt af van hoe medewerkers kunnen aansluiten bij elkaar, hun klanten en zakenrelaties.

Uw succes in communicatie en samenwerking wordt vaak bepaald door het oordeel van anderen. Denk maar aan adviezen die u geeft, uw telefoongesprekken, het werkoverleg waarin u laatst zat of toen tijdens een beoordelingsgesprek de samenwerking met collega's werd besproken. Herkenbaar?

Het blijkt dat conflicten, lage performance en discussies binnen teams vaak zijn te herleiden naar 'slechte' communicatie. Zo worden successen vaak geboekt naar aanleiding van 'goede' communicatie. Daarnaast wordt u continu uitgedaagd om mee te veren met veranderingen. Al deze aspecten bieden zowel kansen als bedreigingen. Hoe goed kent u uw communicatie en hoe denkt u dat anderen u ervaren? Kunt u de perceptie die anderen van u hebben beïnvloeden. Behandelt u de ander zoals u zelf behandeld wilt worden óf zoals de ander behandeld wilt worden. Bespreekt u alleen wat u zelf relevant vindt of ook waar de ander belangstelling voor heeft? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord.

KEEP Developing Skills is het enige online programma waarin alle sociale stijlen, stijlen van anderen én gespreksvaardighedenvaardigheden worden gecombineerd. Daarnaast krijgt u levenslang toegang tot een online applicatie met daarbij een persoonlijk assessmenttool.

Doelstelling

Zeker in een veeleisende markt is het van groot belang dat u en al uw collega's hun skills op een hoog niveau hebben en houden. Met het programma KEEP Developing Skills leert u op basis van uw eigen communicatiestijl een groot aantal vaardigheden om uw communicatie aantoonbaar te verbeteren. U leert uw gesprekken beter voor te bereiden, effectiever te voeren en te evalueren,

Om bovenstaande doelstelling te realiseren worden de volgende programmaonderdelen besproken die daarna direct, interactief in de eigen praktijk kunnen worden toegepast.

- Assessments met zowel een 360’-feedback als selfassessment.
- Uw sociale stijl en competentieprofiel.
- Uw empathie en flexibiliteit in communicatie en samenwerking.
- Online applicatie en assessments van anderen.
- Actief omgaan met bezwaren en weerstand in gesprekken.
- Klantgericht argumenteren.
- Het winnen en behouden van vertrouwen.
- Het individueel en collectief nemen van beslissingen.
- Leiden van een overleg.
- Delegeren.
- Gesprekken voorbereiden en structureren.
- Wervend presenteren.
- Succes bepaald door gedrag.

Aanpak en werkwijze

De start

Nadat u online heeft ingeschreven en betaald ontvangt u direct uw inloggegevens voor het programma. Ook ontvangt u een link die u naar 3 tot 5 bekenden van u mailt. Zij vullen over u een vragenlijst in die geautomatiseerd wordt verwerkt. Hierna ontvangt u uw uitslag en verdere toegang tot het programma.

De toepassing

Nadat u uw uitslag heeft doorgenomen heeft u inzicht hoe u overkomt op anderen. Daarnaast krijgt u ook inzicht in uw empathie en flexibiliteit zoals anderen dit bij u ervaren. Tot slot ontvangt u ook een overzicht van uw sterktes en aandachtsgebieden in communicatie en samenwerking. In dit overzicht is aangegeven waar u aan kunt werken om u zelf te verbeteren.
U kunt ook gebruik maken van het digitaal naslagwerk met daarin vele tips met betrekking tot communicatie en samenwerking. En u ontvangt de online applicatie waarmee u van anderen een assessment kunt maken. Hierdoor kunt voortaan al uw gesprekken voorbereiden of evalueren.

Levenslang gebruik

U kunt onbeperkt gebruik blijven maken van uw online account. Als er nieuwe onderwerpen met betrekking tot het programma worden gepubliceerd worden de kosteloos aan u ter beschikking gesteld.

Uniek

De online applicatie is uniek! Waarom...?

- Het beeld dat anderen van u hebben geldt als uitgangspunt. (In tegenstelling tot testen waarbij deelnemers zelf de vragenlijst invullen).
- De uitslag geeft u een valide beeld over hoe u overkomt op anderen. (In tegenstelling tot het typeren of kleuren van mensen).
- U krijgt naast uw stijl ook inzicht in uw empathie en flexibiliteit zoals anderen dat ervaren. (In tegenstelling tot alleen de communicatiestijl).
- U krijgt een persoonlijke schriftelijke feedback over uw kwaliteiten in relatie tot uw functie. (In tegenstelling tot algemene tips).
- U heeft de inhoud van de training online blijvend tot uw beschikking. (In tegenstelling tot alleen een boekwerk).
- Maar het echte geheim zit hem in de online applicatie waarmee u voortaan al uw gesprekken kunt voorbereiden!

Wat levert het u op?

U zult uw gesprekken veel doelgerichter voorbereiden waardoor u sneller tot afspraken en resultaten komt. Doordat u veel beter aansluit bij uw gesprekspartner zal de verstandhouding en samenwerking verbeteren waardoor verantwoordelijkheden eerder worden gedeeld. U zult uw visie en argumenten gerichter onder de aandacht kunnen brengen waardoor ook minder conflicten en discussies ontstaan. Doordat u meer vanuit het perspectief van de ander spreekt zullen anderen u als betrouwbaar en ter zake deskundig zien.

Wat levert KEEP Developing Skills® een organisatie op? Wat is Return on Investment?

Voor organisaties geldt dat zij hun medewerkers sterk aan zich binden. De (klanten)tevredenheid zal hoger zijn doordat de medewerkers veel (klant)gerichter adviseren. De medewerkerstevredenheid zal toenemen omdat zij veel adviesgesprekken succesvoller afronden. Eerder opgedane kennis en vaardigheden zullen opnieuw worden benut. Door het inzetten van de online applicatie leren de deelnemers iedere dag opnieuw, in en van de praktijk waardoor het programma borgt. Organisaties besparen ten opzichte van 'traditionele' trainingen erg veel tijd, kosten en 'man-dagen'. Het programma biedt HR en management een gedragen instrument voor werving en selectie, coaching en loopbaanontwikkeling van medewerkers.

Investering

Het gehele programma kost éénmalig €250 per persoon en is levenslang te gebruiken. Voor deelname klikt u onderaan op 'inschrijven'.

 

Inschrijven Terug naar alle programma's